Terapia sensoryczna

Jedną z metod rehabilitacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną taką jak autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa jest Terapia Integracji Sensorycznej.

Ta forma rehabilitacji pozwala rozwijać zmysły, które są zaburzone i skupia się na ich ocenie i poprawie. Problemy mogą dotyczyć:

  • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi),
  • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi),
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się),
  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD) i nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna),
  • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne.