Pokazuj mi świat, Tato!

Nasze Stowarzyszenie dostrzegło problem związany z koniecznością większego zaangażowania mężczyzn - ojców, dziadków, wujków oraz opiekunów dzieci niepełnosprawnych w ich rehabilitację i naukę życia.

Samoświadomość wartości, jakie niesie ze sobą obecność mężczyzny w życiu dziecka jest bardzo niska. Często ich rola, mimo, że niezastąpiona, nie jest dostrzegana i nie jest odpowiednio doceniana. Rola mężczyzny w życiu rodziny, która zmaga się z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną jest niezmiernie ważna. Wzorców dostarczanych przez mężczyznę nie da się niczym zastąpić. Chcąc zaktywizować ojców, dziadków, wujków, braci i opiekunów, Stowarzyszenie „SZKLANY MUR” realizuje projekt „Pokazuj mi świat, Tato!”.

Jeżeli jesteś męskim opiekunem osoby z autyzmem możesz zgłosić się do projektu, który realizowany jest w ramach stażu w Walencji (Hiszpania) i jest podzielony na 5 części, które mają pomóc w poznaniu odpowiedzi i lepszym zrozumieniu roli mężczyzny w życiu dziecka z autyzmem.

5 kroków do lepszego poznania


1  Jak wygląda sytuacja ojca dziecka niepełnosprawnego w Hiszpanii? Czy jest on obecny w życiu dziecka? Jaki jest podział obowiązków w rodzinie?
2  Jak pracuje się emocjami ojca? Jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi?
3  Jak wyglądała diagnoza choroby dziecka? Kto i jak kierował rodzicami? Gdzie uzyskiwali oni pomoc? Jak radzić sobie na początku?
4  Jakie są sposoby pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w domu? Jak pokazywać świat z perspektywy taty, dziadka, wujka, opiekuna? Jak czerpać satysfakcję z tych relacji?
5  Jakie mogą być przykłady działań i sposoby aktywizacji ojca w działalność stowarzyszenia lub innej instytucji sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem?
 

Odpowiedzi na te pytania pozwolą opracować sposoby pracy z ojcem, dziadkiem, wujkiem lub opiekunem osoby z autyzmem w celu ich aktywizowania. Upowszechnieniu wyników tego projektu, może być pomocne także innym stowarzyszeniom o podobnej działalności.


Poprzez działania upowszechniające wyniki projektu ojcowie będą mieli okazję podzielania się swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem z innymi osobami będącymi w podobnej sytuacji, a uświadomienie sobie ogromnej wartości z obecności w życiu dziecka może zaowocować zaangażowaniem także w działalność naszego Stowarzyszenia.

 

Ten projekt realizowany jest przy współpracy programu: