Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem SZKLANY MUR

Wielu z nas pamięta film „Rain Man”, którego tytułowy bohater wykazywał nadnaturalne zdolności. Potrafił zapamiętać całą książkę telefoniczną i dokonywać skomplikowanych obliczeń matematycznych w pamięci. W społecznej świadomości zapisał się wizerunek genialnego autysty...

Czy jednak wiemy wszystko o autyzmie? Czy umiemy zorientować się jak wykryć wczesne objawy autyzmu u dziecka? Jak zachować się na ulicy czy w autobusie wobec osoby dotkniętej autyzmem? Wielu z nas na te pytania odpowie przecząco. Właśnie dlatego w 2012 roku powstało Stowarzyszenie „Szklany Mur”. Po to, by uczyć o autyzmie, wspierać rodziny dotknięte tym problemem oraz pokazywać światu, że autyści - choć odmienni i trudni w relacjach z otoczeniem - także mogą żyć pełnią życia.

Rozbijamy mur ze szkła

Jednym z naszych głównych zadań jest integracja autystów ze środowiskiem lokalnym oraz zapobieganie ich wykluczeniu, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i dóbr kulturalnych oraz propagowanie wiedzy na temat zaburzeń autystycznych w społeczeństwie.

Aby rozbić tytułowy mur ze szkła, jako Stowarzyszenie podejmujemy konkretne inicjatywy, nawiązując współpracę z wieloma placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi jak również poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Organizujemy liczne wyjazdy, eventy, wystawy i grupy wsparcia. Zapraszamy do wspólnego działania rodziców i przyjaciół osób dotkniętych autyzmem.


Przeczytaj historię marzeń Zobacz jakie inicjatywy podejmujemy
Zobacz również: Statut Stowarzyszenia „SZKLANY MUR”