Wyjazd ojców do hiszpańskich stowarzyszeń i fundacji.