Aktualności

26 września 2019

Po Co ERAZMUSY ?

Mobilności zagraniczne w ramach programu Erasmus + stały się motorem do działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur” w Piekarach Śląskich. Projekty całkowicie realizowane są ze środków unijnych , przeznaczonych tylko i wyłącznie na ich realizację. Udział w projektach jest dostępny dla każdego członka stowarzyszenia oraz dla osób działających jako jego wolontariusze w oparciu o umowę wolontariacką. Jedynym […]
14 marca 2019

Wyjazd ojców do hiszpańskich stowarzyszeń i fundacji.

Projekt Pokazuj mi świat!Tato to projekt poświęcony roli ojca w rodzinie. Pomysłodawcą projektu jest Pani Małgorzata Brzozowska doświadczony oligofrenopedagog. Pani Małgosia wielokrotnie zwracała uwagę jak wielką rolę odgrywa mężczyzna w rodzinie. Projekt napisała Janina Lisiak doświadczony nauczyciel oraz wolontariusz w naszej małej organizacji. Pani Nina otwarła okno na świat naszym rodzicom. Zamierzeniem projektu jest wyjazd […]
30 stycznia 2019

Mieszkanie chronione dla osoby z autyzmem

Kolejni podopieczni Stowarzyszenia „SZKLANY MUR” dorastają. Naturalne stało się dążenie do znalezienia sposobu, aby zapewnić ich, że życie będzie mogło przebiegać godnie i bez obaw. Stąd pomysł naszego Stowarzyszenia na stworzenie koncepcji mieszkania chronionego. W tym celu nawiązaliśmy kontakt ze Stowarzyszeniem „Autismo la Garriga” z Hiszpanii (okolice Barcelony). Jest to międzynarodowy ośrodek zapewniający pobyt, prace i wypoczynek dorosłym […]
15 listopada 2018

SZKLANY MUR „Na 100 Niepodległa”

W ramach obchodów stulecia Niepodległości Polski, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób dotkniętych Autyzmem „SZKLANY MUR” realizowało projekt: „Insygnia Koronacyjne oraz Godła Polski” dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K.Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”. Głównym celem projektu było rozbudzanie wyobraźni dzieci z autyzmem, wyrabianie w nich postawy patriotycznej oraz nauka współdziałania z innymi osobami w trakcie zajęć ceramicznych oraz papieroplastyki. Projekt […]